DB Kontrol

DB Kontrol har ansvaret for at gennemføre tilsyn i overensstemmelse med Kvalitetshåndbogen, herunder kontrolreglerne og specifikationer for mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"

DB Kontrol og Dyrenes Beskyttelse er selvstændige juridiske enheder for at sikre uafhængighed, upartiskhed og uvildighed.

DB Kontrol er således uafhængig af økonomiske interesser, så ingen producenter, distributører m.v. kan udøve direkte indflydelse bl.a. på tildeling og fratagelse af certificering.

Den daglige ledelse af DB Kontrol sker uafhængigt af ledelsen i Dyrenes Beskyttelse gennem direktøren i DB Kontrol. Derudover består DB Kontrol af en Kontrolkomité og DB-kontrollører samt samarbejdspartnere.

Organisation:

Gennem en skriftlig aftale med Dyrenes Beskyttelse sikres DB Kontrol de nødvendige ressourcer til at gennemføre kontrolarbejdet. Dyrenes Beskyttelse sørger for at udpege en ansvarlig for mærkeordningen "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", der varetager kontakten med DB Kontrol.